Med Høyre forsvinner de lange køene til sykehjemsplass

foto