Debatt: 60 barn venter på at politikerne i Arendal skal prioritere en gang- og sykkelvei for dem NÅ.