Var det ukjent for deg, ordfører, at det ikke var kongen, men din egen varaordfører som tok initiativet til å få Hove ut av nasjonalparken?