Ja til fusjon mellom Agder Energi AS og Glitre Energi

foto