Det eneste riktige er å tilbakeføre campingområdet på ca.75 mål til NLF, natur, landbruk og friluftsliv