Kjære Helene; du tar feil. Det er Preben som har rett!