Debatt: Det er et stort paradoks at det som gjør øya unik, kan bli ødelagt gjennom feil tilrettelegging

foto