Private aktører er snarere enn del av løsningen på fastlegekrisen enn problemet