Har ikke politiet lært noen ting av Baneheia-saken?