Det er gode grunner til å holde bensinprisene høye. Men er de gode nok?