Fengselet er en «hjørnesteinsbedrift» i bygda: Hvorfor legge ned en meningsfull soning og en unik soningsplass til en «billig penge»?