Politikk er en fin arena, ikke bare for å påvirke, men også for å lære