Hove-saken: Vi ville få flertall, men da én representant fikk permisjon og vara ikke var innkalt, falt forslaget med EN stemme. Så skjørt er demokratiet