Det er viktig at vår naturlige karbonbank er intakt og dekket med levende planter