Har ikke 110-sentralen i Arendal gjort jobben sin?

foto