Sannheten er at de private barnehagene har fått langt større pensjonsoverføringer enn hva de har hatt i faktiske utgifter til pensjon