Etter de aldershjemsplasser vi bygde, jeg nå leter