«Fartsgrenser og kjøreforbud gir denne gjengen blaffen i. Norges Lover gjelder ikke for dem»

foto