Nok en gang er Eydehavn skole nedleggingstruet

foto