– Hvorfor slipper de som jobber på Langbryggen å parkere i fjellet?

foto