Privatiseringsiveren til høyresiden undergraver vårt velferdssamfunn

foto