Jeg har full tillit til de politikerne som vil beholde campingplassen