Høyre: Økonomisk ansvarlighet og riktig bruk av pengene