Hele landet blir holdt nede, «for sikkerhets skyld»

foto