Etter Naturvernforbundets skjønn viser ikke planforslaget at vernet av naturen på Hoveodden er godt nok ivaretatt