Kvinnelige fastleger er ikke årsaken til fastlegekrisen