Folk er ikke pynt eller skatteobjekter i husene sine