Sykepleierdebatten: Det er for oss ukjent at vi skaper rot for pasienter

foto