Debatt: Skal det ikke mer til i «partiet for folk flest»?

foto