Ønsker enkelte lærere i Grimstad som nå protesterer, at prinsippene skal gå foran nasjonens og kommunens sikkerhet?