Avskjedsfestene: Vi kan ikke være tankelesere om hva ordfører og varaordfører hadde planlagt