Vi er bekymret: Statsbudsjettet kan få konsekvenser for skoler i Arendal