«Ytringsfriheten er ikke absolutt, den har en grense – den kalles rasisme»

foto