Kutter 1/3 av hjertet – en appell for våre eldre og frivillighetens rolle