2 prosent mer liv og røre i Grimstad sentrum - verd splittelse og sår?