Norske helsemyndigheter har vært mer opptatt av at befolkningen ikke skal skremmes, enn klare og konsekvente tiltak