Ja, det er viktig å handle raskt, men enda viktigere å holde hodet kaldt