Det er to år siden Sørlandet sykehus kom under kritisk søkelys for feilbehandling av pasienter. Hva har vi lært?