Hensynet til barna og naturen må veie tyngst når det skal bygges vei