Hvem skal ta ansvaret for kommunens budsjettoverskridelser?

foto