– Hva skulle vi gjort uten gravplassarbeidere og kirketjenere? Gravplassen er ikke bare de dødes hage