Det er vi som er avhengige av bonden, som burde gjøre det største opprøret