Jeg oppfordrer spesielt unge til å stemme ved kirkevalget

foto