Svar til Lysglimt Johansen: Det handler om redelighet

foto