Fellesskapets penger skal brukes på kommunale tjenester og ikke på kanal