Skal kommunen betale både batteriveien og flytting av renovasjonsanlegget?