Er målsettingen til Agder Energi å bli del av stort internasjonalt selskap?