Forvaltning av natur og arvesølv: Inntrykket jeg sitter igjen med, er at vannmagasinene brukes som et middel for å få høyest mulig pris

foto