Boplikt er et positivt virkemiddel for tilflytting, gode bomiljø og bolyst