17 prosent midlertidige lærerstillinger er veldig høyt